Page 1 of 1

Vilken utgåva av Street Fighter II Turbo föredrar du?

PostPosted:07 Jan 2017, 16:01
by SuperGamer
Med anledning av att spelet numera står listat som nordiskt.

Re: Vilken utgåva av Street Fighter II Turbo föredrar du?

PostPosted:07 Jan 2017, 16:50
by Ufouria
Jag visste inte ens att det var någon skillnad. Fast det kanske det inte är heller förutom regionskoden? Är det bara regionskoden som skiljer skulle jag välja UKV versionen i detta fall (och i det flesta SNES fall), men allt annat än UKV om det gäller NES (där skulle jag rangordna dem SCN/EEC > ESP > FAH > FRA > FRG > NOE > USA > UKV).

Re: Vilken utgåva av Street Fighter II Turbo föredrar du?

PostPosted:28 Jan 2017, 17:02
by SuperGamer
Image

Ganska lik UKV kan man tycka, men det är svårt att se någon fördel visavi UKV. Frågan verkar emellertid likgiltig för samlarna med tanke på antalet röster.

Re: Vilken utgåva av Street Fighter II Turbo föredrar du?

PostPosted:28 Jan 2017, 23:11
by Martin
Mortal Kombat!

Re: Vilken utgåva av Street Fighter II Turbo föredrar du?

PostPosted:29 Jan 2017, 06:31
by Lirod
Haha, vilken provokation! Jag väljer den nordiska.