Page 1 of 1

Digital Foundry-genomgång av GoldenEye och Perfect Dark

PostPosted:15 Aug 2016, 08:55
by Lirod
Mycket intressant video om två av 64:ans bästa spel.