• Clu Clu Land

  • Fusk, tips och tricks till NES-spel.
Fusk, tips och tricks till NES-spel.

Moderator: Moderatorer

 #405063  av segasonic
 21 maj 2011, 12:27
Nio liv
För att få nio liv, gör följande på huvudmenyn. håll inne A and B på kontroll 1 samtidigt som du håller ner höger, A och B på kontroll 2. Har du gjort rätt börjar du spelet med nio liv.